Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-06-27 - Nabór pracowników do pracy w charakterze opiekuna dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

 

OGŁOSZENIE
KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRANICACH

z dnia 26 czerwca 2019r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach zaprasza do współpracy osoby chętne na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania (gmina Branice) w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w formie zajęć ruchowych (SI) świadczonych przez terapeutę.

Osoba wykonująca w/w usługi musi spełnić warunki zgodnie z § 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.:

 1. specjalistyczne usługi będą świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu:
  • terapeuty posiadającego kwalifikacje do prowadzenia terapii integracji sensorycznej,
 2. osoba świadcząca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
  • szpitalu psychiatrycznym,
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
  • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym,
  • zakładzie rehabilitacji,
 3. w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osobę, która zdobywa lub podnosi wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt 1, posiada co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt 2 i ma zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje,
 4. osoba świadcząca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Główna 61, 48-140 Branice, Wszelkie dodatkowe informacje będą udzielana pod nr tel. 77 460060, 781610500 lub pocztą elektroniczną .